Wat te doen bij een sterfgeval?

Allereerst dient het overlijden officieel vastgesteld te worden door een arts. Dit kan de huisarts zijn, de arts van het verpleeghuis of bijvoorbeeld een arts van de huisartsenpost. 

Wanneer het overlijden in een ziekenhuis of verpleeghuis heeft plaatsgevonden, zal het contact met de schouwarts door de medewerkers ter plaatse worden geregeld.

 • Vervolgens is het raadzaam om contact op te nemen met andere direct betrokkenen zoals (andere) naaste familieleden, vrienden of bijvoorbeeld een executeur testamentair die belast is met het regelen van de uitvaart en andere zaken rondom het overlijden.

Aansluitend kunt u bellen met Hillenaar Uitvaartzorg via 

tel: 06-13221600 (even klikken om te bellen)

 Wij helpen u in Ede en wijde omgeving graag verder met alle volgende stappen die noodzakelijk en gewenst zijn voor alles wat betrekking heeft op de uitvaart.
 

Wanneer u ons belt met een melding van overlijden, overleggen wij allereerst met u hoe uw dierbare verzorgd en gekleed moet worden.

Wat de kleding voor een overledene betreft, kunt u er simpelweg vanuit gaan, dat er gebruik gemaakt kan worden van alle kledingstukken die iemand ook bij leven gedragen heeft. Dus ook ondergoed en sokken horen hier gewoon bij.

Het is fijn wanneer u er voor kunt zorgen dat de kleding waarvan u gebruik wilt maken klaar ligt wanneer de laatste verzorging plaatsvindt.

Ook is het bij het eerste contact met Hillenaar Uitvaartzorg van belang om van u te horen of uw dierbare thuis, in een uitvaartcentrum of op een andere locatie opgebaard moet worden. Wat dat betreft zijn er veel mogelijkheden. Wij adviseren u graag bij het maken van uw keuze.

Aansluitend dragen wij er zorg voor dat de laatste verzorging en de opbaring op de door u gewenste wijze en locatie zo snel als noodzakelijk in gang gezet wordt. U mag hier te allen tijde bij aanwezig zijn en hierbij ook helpen.

Hierna maken wij een afspraak met u om de uitvaart te bespreken op een door u gewenste locatie. In de meeste gevallen is dat gewoon bij u thuis of in de woning van degene die overleden is. Maar er zijn vanzelfsprekend ook andere locaties denkbaar.

Een afspraak voor het bespreken van de uitvaart, kan direct op de dag van overlijden, maar dit is niet noodzakelijk. Ná de dag van het overlijden heeft u 6 werkdagen de tijd tot de uitvaart moet plaatsvinden. Dus wanneer u eerst graag een dag rust wilt, of tijd nodig heeft om een aantal zaken eerst met andere nabestaanden te overleggen, kan de uitvaart ook prima de dag ná het overlijden besproken worden.


De voorbereiding op het regelgesprek met Hillenaar Uitvaartzorg 

Wanneer wij samen met u de uitvaart gaan bespreken, is het goed wanneer u van tevoren een aantal van de onderstaande zaken voor uzelf op een rijtje zet en klaarlegt.

Dingen die u nog niet zeker weet of die voor u niet duidelijk zijn, lichten wij in ons eerste gesprek graag toe. Zo kunt u uiteindelijk een goed gefundeerde beslissing nemen die past bij uw persoonlijke wensen en de wensen van degene die overleden is.

 • Gaat het om een crematie of een begrafenis?
 • Is er wellicht al een bestaand graf waarvan gebruik gemaakt moet worden?
 • Waar moet de uitvaart plaatsvinden?
 • Moet er een condoleance worden gehouden?
 • Waar wilt u dat de afscheidsplechtigheid gehouden wordt?

Dit kan bijvoorbeeld zijn in de aula van het crematorium of de begraafplaats. Maar dat kan ook een kerk, een horecagelegenheid of een andere locatie naar keuze zijn.

 • Heeft u een bepaalde voorkeur voor een kist of een ander omhulsel waarin uw dierbare gecremeerd of begraven moet worden?
 • Heeft u een voorkeur voor het soort vervoer? 
 • Wil u gebruik maken van de professionele dragers van Hillenaar Uitvaartzorg, of wilt u als nabestaanden zelf uw dierbare begeleiden op de dag van de uitvaart?
 • Wilt u rouwkaarten versturen, en heeft u al een idee over de vormgeving en de tekst op de kaart? Er is tegenwoordig bijvoorbeeld veel mogelijk met (eigen gemaakte) afbeeldingen.
 • Is een overlijdensadvertentie in één of meerdere kranten of via online media gewenst?

Overige zaken die van belang zijn bij het bespreken van de uitvaart:

Alle persoonsgegevens van uw dierbare zoals

Officiële voor- en achternamen

Woonadres

Geboortedatum

Geboorteplaats

BSN-nummer

Polissen van uitvaartverzekeringen

 • Afhankelijk van de situatie kunnen er nog andere zaken van belang zijn. Wij maken u hier gaandeweg ons persoonlijke gesprek graag attent op.

Bij Hillenaar Uitvaartzorg verzorgen wij een uitvaart in onder andere Ede, Bennekom, Wageningen, Lunteren, Ederveen, Wekerom, Harskamp, Otterlo, Veenendaal, De Klomp en Barneveld. Maar ook elders in het land kunnen wij een passende uitvaart voor u regelen en begeleiden.

Hillenaar Uitvaartzorg uit Ede, heeft veel ervaring met diverse plaatselijke gebruiken en gewoonten. Wij gaan respectvol om met de diversiteit aan Nederlandse bevolkingsgroepen die allen hun specifieke wensen en eisen hebben wanneer het om het laatste afscheid gaat.

Wilt u van te voren weten wat wij allemaal voor u kunnen betekenen? Klik dan hier: voorregeling uitvaart

Hillenaar Uitvaartzorg

Ervaren vanaf 1996

 Betrokken, Betrouwbaar, Bekwaam