De Erecode van Hillenaar Uitvaartzorg

Onze Erecode geeft u, aan de hand van onderstaande punten, het vertrouwen dat u kunt rekenen op een uitstekende professionele dienstverlening die voldoet aan onze eigen kritische kwaliteitseisen en die van u. 

U mag verwachten dat wij onze erecode meer dan serieus nemen. Hierbij vinden wij uw tevredenheid de belangrijkste maatstaf!

De Erecode van Hillenaar Uitvaartzorg uit Ede, gaat verder dan de bestaande keurmerken in de uitvaartbranche.

Onze Erecode garandeert u de volgende 8 punten: 

  1. Een uitstekende organisatie van de uitvaart en alle werkzaamheden die daarbij horen. Vanzelfsprekend met volle aandacht en begrip voor uw persoonlijke wensen!
  1. Altijd één vaste contactpersoon voor de complete regeling en begeleiding van de uitvaart.
  1. Transparante verslaglegging van alle gemaakte afspraken. De afspraken worden te allen tijde voor u inzichtelijk gemaakt. Latere wijzigingen worden direct doorgevoerd en eveneens aan u bevestigd.
  1. Een heldere kostenbegroting die u zoveel mogelijk direct tijdens het eerste regelgesprek al van ons ontvangt. Dit terwijl de meeste uitvaartondernemingen pas na 24 uur een kostenbegroting aanleveren.

U mag er daarbij op rekenen dat wij altijd bereid zijn om alle kosten nader toe te lichten en desgewenst te verduidelijken.

  1. Bekwaam en ervaren personeel dat regelmatig getoetst wordt op kennis, vaardigheden, representativiteit, flexibiliteit en inlevingsvermogen.
  1. Een doelmatige en snelle klachtenafhandeling waarbij uw belang altijd op de eerste plaats komt.

Mochten wij er toch niet samen uitkomen, dan kunt u gebruik maken van de expertise van http://ombudsmanuitvaartwezen.nl/

  1. Een gedegen klanttevredenheidsonderzoek waarin u door ons, na de uitvaart, om feedback wordt gevraagd. Wij stellen uw mening over onze dienstverlening bijzonder op prijs. De mate waarin u tevreden bent, geeft ons een goede indicatie van de kwaliteit die wij leveren. Daar waar nodig, toetsen wij uw mening aan de praktijk en verbeteren daarmee onze professionaliteit nog verder. 
  1. De beste nazorg waarbij u kunt rekenen op door ons getoetste professionals op het gebied van o.a. het afhandelen van de nalatenschap, administratieve ondersteuning en rouwbegeleiding door goed opgeleide en betrokken experts en gespecialiseerde instanties.

      René Hillenaar